พยากรณ์อากาศ  xml  rss 
เตือนภัยและข่าว  xml  rss 
รายงานอากาศล่าสุด* ทั่วประเทศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา xml  rss