Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น โดยมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 17 ตุลาคม 2565 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65  
คาดหมาย
     มีฝนร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 ต.ค. 65 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในวันที่ 7, 9 และ 10 ต.ค. ส่วนวันอื่น ๆ มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และระยองในวันที่ 11-12 ต.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 ตุลาคม 2565
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาคและเทือกเขา กับมีฝนเล็กน้อยในบางวัน ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 40-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 5-7 วัน
ออกประกาศ 29 กันยายน 2565