Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น โดยมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 17 ตุลาคม 2565 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65  
คาดหมาย
     มีฝนร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 ต.ค. 65 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65  
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 9 ต.ค. และจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 11 ต.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 ตุลาคม 2565
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาคและเทือกเขา กับมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 29 กันยายน 2565