Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 17 ตุลาคม 2565 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65  
คาดหมาย
     อากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. 65 อุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 ต.ค. 65 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65  
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ และพิจิตร กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปางในวันที่ 11 ต.ค. นอกจากนี้ มีรายงานอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีอากาศหนาว บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอย
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 ตุลาคม 2565
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีฝนเล็กน้อยในบางวัน ส่วนบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็น กับหมอกหนาบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 29 กันยายน 2565