แผนภูมิข้อมูลภูมิอากาศ

   Mean Monthly Rainfall in Thailand (mm) 30 year.
   Mean Annual Rainy-Day in Thailand (day) 30 year period
   Mean Annual Rainfall in Thailand (mm) 30 year.
   Mean Annual Rainfall in Thailand (mm).
   Mean Annual Rainfall in Thailand Above-below Normal in Percentage.
   Annual Mean Minimum Temperature in Thailand.
   Annual Mean Maximum Temperature in Thailand.
   Annual Mean Temperature in Thailand.