สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กันยายน 2565
เดือนกันยายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น “โนรู (NORU, (2216))” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 28 แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนผ่านประเทศลาว ซึ่งต่อมาพายุนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 แล้วอ่อนกำลงเป็นพายุดีเปรสชันจากนั้นได้ผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดชัยภูมิ เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 29 ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนในวันต่อมา ทำให้เดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่และมีรายงานดินถล่มในบางพื้นที่ โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค และบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 32 สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 12 ตุลาคม 2565