สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
25 ธันวาคม 2512 - 31 ธันวาคม 2512ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ออกประกาศ 01 มกราคม 2513