กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
02 กุมภาพันธ์ 2566 77.2 23.32 23.32 24.10 23.95 23.76 23.74 
01 กุมภาพันธ์ 2566 74.8 22.49 22.49 22.97 23.51 23.19 23.25 
31 มกราคม 2566 74.0 22.16 22.16 22.59 22.77 22.84 23.40 
30 มกราคม 2566 73.2 22.31 22.31 22.98 23.02 23.06 23.59 
29 มกราคม 2566 70.9 22.46 22.46 23.36 23.45 23.52 23.95 
28 มกราคม 2566 75.6 22.66 22.66 23.49 23.70 23.47 23.88 
27 มกราคม 2566 75.6 22.59 22.59 23.49 23.62 23.39 23.46