ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศเชิญชวน ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาของการดำเนินการจัดหาสัญญาแบ่งเวลาในการดำเนินรายการสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา รวม 6 สถานี