รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมอุตุนิยมวิทยา
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554